0180 - 46 92 34

info@k4bm.nl

Haalbaarheidsanalyse
offerte aanvragen

Verantwoorde investeringsbeslissing

Bij elk idee behoort ook een verantwoorde investeringsbeslissing. Om deze te kunnen nemen is inzicht nodig in de financiële consequenties voor het nemen van een besluit. Het opstellen van een haalbaarheidsanalyse is het juiste instrument om inzicht en krijgen in de (her)ontwikkelingsscenario's. Deze scenario's worden op technische, juridische en financiële haalbaarheid gewogen. Op basis van deze analyse kunt u besluiten met K4 Bouwmanagement het gewenste scenario verder ten uitvoer te brengen.