0180 - 46 92 34

info@k4bm.nl

Verantwoorde investeringsbeslissing

Bij elk idee behoort ook een verantwoorde investeringsbeslissing. Om deze te kunnen nemen is inzicht nodig in de financiële consequenties van een besluit. Het opstellen van een haalbaarheidsanalyse is het juiste instrument om inzicht en krijgen in de (her)ontwikkelingsscenario's. Deze scenario's worden op technische, juridische en financiële haalbaarheid gewogen. Op basis van deze analyse kunt u besluiten met K4 Bouwmanagement het gewenste scenario verder ten uitvoer te brengen.

"Het optimaal samenwerken en het delen
van deskundige expertise zie ik als de mooiste uitdaging."

Jan Verhaar, directeur K4 Bouwmanagement

De 4 K's staan voor :

Klant

De klant staat centraal.

Kwaliteit

De kwaliteit moet perfect zijn.

Kennisdelen

(kennis=kracht)
Vanuit een een brede expertise het delen van de kennis en kunde.

Kosten

Met zo laag mogelijke kosten een optimaal product leveren met een hoge kwaliteit.

Opdrachtgevers

J.M. van Delft en Zn.
 VORM Ontwikkeling
VORM Bouw
NIZO Food Research
Van Herk groep